Studie Magnetický bypass (GI Windows)


Do této studie již není možné se přihlásit

Víte, že existují operace, které Vám pomohou zhubnout a zároveň odstranit cukrovku?

Jedná se o operace žaludku a střev, které vedou k výrazné ztrátě hmotnosti a až v 80% případů k úplnému vymizení cukrovky. Mezi tyto operace patří tzv. gastrický bypass, sleeve gastrektomie apod. Jedná se o účinné metody, ale vyžadující rozsáhlý chirurgický zákrok s poměrně dlouhou hospitalizaci a s tím spojená rizika.

Výzkumné obezitologické centrum Lékařské fakulty v Ostravě se podílí na výzkumu nových metod, které podobného efektu mohou dosáhnout šetrnější cestou, pomocí endoskopie.

Jednou z těchto metod, je tzv. Magnetický bypass.

Při tomto zákroku se pomocí dvou endoskopů zavedou na začátek a na konec tenkého střeva dva speciální magnety, které spojí obě střevní stěny. Postupně se jejich působením v tomto místě vytvoří otvor. Díky tomu část přijaté potravy obejde celé tenké střevo, nemůže se vstřebávat, a tudíž dochází k váhovému úbytku pacienta. Současně může dojít k výraznému zlepšení nebo i případně úplnému vymizení cukrovky.


Jaká musí pacient splňovat kritéria?

Zde jsou hlavní body, které by měl mít případný účastník studie:


Jak se mohu zúčastnit klinického výzkumu?

Zeptejte se svého diabetologa nebo kontaktujte přímo Výzkumné Obezitologické centrum Lékařské fakulty Ostravské univerzity, kde Vám rádi zodpovíme případné další otázky nebo nabídneme jiné možnosti léčby obezity:


Účel klinické výzkumné studie

Hlavním účelem této studie je posoudit bezpečnost a účinnost nového zdravotnického prostředku, který vám může pomoci zhubnout a výrazně upravit Vaši cukrovku. Prostředek vyvinula společnost GI Windows Inc. s centrálou ve West Bridgewater, Massachusetts v USA ve spolupráci s lékařskou fakultu univerzity Harvard v Bostonu. Jeho pomocí se vytvoří tzv. Střevní by-pass – přemostění tenkého střeva.


Postup bypassu (přemostění) tenkého střeva

Tenké střevo (viz obrázek 1) se skládá ze tří částí, zvaných dvanáctník (duodenum), lačník (jejunum) a kyčelník (ileum). Společně s tlustým střevem a žaludkem tvoří zažívací trakt. Tenké střevo má délku asi 6 metrů a průměr asi 2,5 centimetru. Jeho úloha spočívá ve vstřebání většiny živin ze všeho, co sníme a vypijeme. Klinické studie prokázaly, že omezením množství potravy vstřebané tenkým střevem mohou obézní pacienti snížit svoji hmotnost. Proto byla vyvinuta celá řada postupů pro snížení tělesné váhy s přemostěním části žaludku a/nebo tenkého střeva k omezení vstřebávání, což je proces, při němž nedochází ke vstřebávání potravy a živin v částech tenkého střeva, vedoucí ke snížení tělesné váhy. Obvyklé postupy pro snížení tělesné váhy jsou invazivní chirurgické zákroky na žaludku a provádí se operativní cestou, tedy řezy do žaludeční stěny.

Prostředek SFM, hodnocený v této výzkumné klinické studii, bude použit k provedení bypassu tenkého střeva, kdy bude část lačníku přemostěna připojením části lačníku ke kyčelníku.

Popis prostředku SFM

Prostředek SFM tvoří dva osmiboké magnety, vyrobené z kovové slitiny. Jeden díl magnetu se umístí do lačníku pomocí endoskopu zavedeného ústy a druhý díl magnetu se umístí do kyčelníku pomocí endoskopu (kolonoskopu) zavedeného do konečníku. Když jsou magnety vysunuty z endoskopu, spojí se a stlačí tkáň mezi lačníkem a kyčelníkem. Asi za 5 - 8 dní se vytvoří "anastomóza" neboli spoj mezi dvěma úseky tenkého střeva a vytvoří se tak modifikovaný bypass (přemostění) lačníku a kyčelníku. Po vytvoření spoje se magnety z tkáně uvolní a jsou vyloučeny se stolicí.

Při tomto typu bypassu lačníku a kyčelníku zůstane celý lačník funkční pro trávení potravy. Avšak na nové cestě (naznačené na schématu zelenými šipkami) potrava neprochází větší částí lačníku a vstupuje přímo do kyčelníku, zatímco původní „přirozenou“ cestou (naznačenou modrými šipkami na schématu), prochází potrava celou délkou tenkého střeva (viz obrázek 2). Tím se pozměněný bypass lačníku a kyčelníku liší od klasického (chirurgického) bypassu lačníku a kyčelníku, prováděného v minulosti. Vzhledem k tomu, že je původní cesta zachována, má se za to, že se tím sníží riziko podvýživy, průjmu a dalších komplikací, které byly spojeny s klasickým bypassem lačníku a kyčelníku a s dalšími chirurgickými zákroky pro snížení tělesné váhy.

Ostravská univerzita - Lékařská fakulta - http://katedry.osu.cz/vobc