Nedaří se vám dlouhodobě zhubnout? Pomůžeme vám vybrat vhodný způsob redukce tělesné hmotnosti.

Činnost je zaměřena na výzkum obezity jako nemoci 21. století. Ano, obezita je skutečně nemoc, která je v mezinárodním seznamu diagnóz uvedena pod číslem E66. Světová zdravotnická organizace (WHO) ji definuje od roku 1998 jako nadměrné množství tuku v organismu, které představuje zdravotní riziko.

I když příčiny obezity jsou různé, v principu jde vždy o vyšší příjem energie, než je její výdej. O hormonální poruchu se jedná v méně než 1% případů.

Míra obezity se nejčastěji udává hodnotou BMI (z anglického Body Mass Index). Osoba s BMI 30 a více je považována za obézní. BMI 25 a více znamená nadváhu. Vypočítat mé BMI.

Dlouhodobě neléčená obezita s sebou přináší řadu přidružených onemocnění např. vysoký krevní tlak, cukrovka a další.

Jaké jsou možnosti léčby obezity?

Obezita je nyní léčitelná, a to komplexně změnou životního stylu, dietou, psychologicky, farmakologicky, v některých nezbytně nutných případech i chirurgicky. V mnoha případech konzervativní léčba obezity nestačí k dosažení očekávaného váhového úbytku a to zejména u osob, pro které je obezita dlouhodobým problémem (často se dostavuje jo-jo efekt), chirurgické metody se mohou jevit jako příliš invazivní. Nové světlo do této problematiky přinášejí metody endoskopické léčby obezity.

ENDOSKOPICKÁ LÉČBA OBEZITY

Endoskopická léčba obezity zatím není v České republice hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Zájemci o tento typ léčby si musejí léčbu hradit z vlastních zdrojů. Možnou cestou, jak se k novým endoskopickým metodám léčby obezity dostat bez osobního finančního zatížení je účast v klinické studii. Účastník klinické studie není nijak finanční zatížen. Účastníkovi klinické studie je zdarma poskytnuta komplexní péče na špičkové úrovni.

Mezi endoskopické metody léčby obezity patří:

Intragastrický balonek
Polykací balonek (kapsle)
Magnetický bypass
Duodenální vložka SatiSphere™
Endobarier
Metody aspirační terapie

Metody endoskopického zavinutí žaludku:

Endomina
Apollo

Neváhejte nás kontaktovat pro více informací o jednotlivých metodách.


KLINICKÁ STUDIE

Náklady na účast v klinické studii nejsou žádné. Zpravidla většinu postupů a materiálů týkající se studie je hrazena zadavatelem studie.

Informujte se na aktuální klinický výzkum na e-mailové adresa: kham@ikem.cz